BİZ KİMİZ?

Ekopolitika Ekibi Kimdir?

Ekopolitika ekibi her şeyden önce, ülkemiz için üretim temelinde oluşturulacak bir ekonomik modelin kuramını üretmeye çalışır. Mustafa Kemal Atatürk’ün devletçilik, halkçılık ve milliyetçilik programlarını tarihsel birer miras olarak önüne koyan ekip, hayatta en gerçek yol göstericinin bilim olduğu bilinciyle ülkemizin güncel ekonomik ihtiyaçlarını bilimsel metotlarla saptamayı hedefler.

İnsanlık var olduğu süreçten bu yana hep kıt olan kaynaklarla, toplum ihtiyaçlarının muhasebesi arasında mücadele etmiştir. Kaynakların ihtiyaç sahiplerine nasıl ve ne şekilde dağıtılacağı her dönemin soru işareti olmuştur. İktisadın politik yanını oluşturan esas soru da yine budur. Ekibimizin alanı işte o ekonominin politik alanıdır.

Çevremizdeki gördüğümüz her şey insan emeğinin bir ürünüdür. Anadolu’nun her yanında buram buram emekçinin alın teri vardır. Gayemiz ve arzumuz üretimin taşıyıcı kolonları olan emekçilerimizi milletimizin efendisi yapmak, Türkiye’nin yaşadığı ekonomik sorunlara çözüm sunmak ve bu çözümleri uygulama noktasında vazife almaktır.

Kimlerle beraberiz?

  • İşçi, çiftçi, esnaf, zanaatkar, sanayici ve tüccardan oluşan Türkiye’nin üretici sınıflarıyla birlikteyiz,
  • Planlı üretim ve planlı kalkınmayı hak eden milletimiz ve yine onun hak ettiği refaha kavuşma özlemleriyle birlikteyiz,
  • Üretimin ve emekçinin karşısında bulunan, üretimi baltalayan; faizci, sıcak para komisyoncusu, dolar vurguncusu ve rantçı kesimlerin karşısındaki halkçı bir ekonomiyle birlikteyiz,
  • Küresel sermayenin ve doların zorbalığına karşı gücünü milletinden alan güçlü bir devlet idealiyle ile birlikteyiz,
  • Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretici güçleri geliştirecek üretim ilişkilerinin kurulmasına yönelik fikir ve politikalarla birlikteyiz,
  • Toplumun çıkarlarını her şeyin üstünde tutan bir anlayışla birlikteyiz,
  • Bugünün ve yarının sahipleri; karakteri yüksek, zorlukları paylaşarak aşmayı bilen büyük milletimizle birlikteyiz.

Ekibimiz:  

ekopolitika.com’u akademisyeninden öğrencisine, çapa vuran köylüsünden gazete köşesinde yazan aydınına, torna sıkan işçisinden bankada çalışan memuruna daha nice rotasına üretmeyi, bilimselliği ve bağımsızlığı koymuş üreticiler ve iktisatçılar oluşturmaktadır. Ekibimiz; aynı amaçlar, ilkeler ve hayallerde birleştiğimiz tüm milletimizdir. ekopolitika üreticinindir, ekopolitika bilimindir, ekopolitika milli iktisatçınındır!